Word lid van de VGC-jeugdraad!

Op donderdag 12 december komt de jeugdraad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie opnieuw samen. Een groep van jongeren, vrijwillige en professionele jeugdwerkers en andere deskundigen komen vijf keer per jaar bij elkaar om het brede jeugdbeleid in Brussel mee vorm te geven. Heb je een mening? Grijp dan deze kans en word lid van de VGC-jeugdraad.

De nieuwe samenstelling van de VGC-jeugdraad zal vastgelegd worden in een collegebesluit. Dit collegebesluit bevat de volledige namen van de leden.  De namen van de leden zullen ook vermeld worden op verschillende websites van de VGC.

Je gegevens worden tijdens de duur van deze legislatuur bijgehouden. Neem je tijdens de legislatuur ontslag, dan worden je gegevens verwijderd. De jeugdraad kan nieuwe leden aanvaarden in de loop van de legislatuur. 

Je volledige naam zal vermeld worden in de verslagen van de VGC-jeugdraad. Deze verslagen worden, na goedkeuring door de agendacommissie, geplaatst op www.brusselbazaar.be en zijn dus voor iedereen raadpleegbaar.
We gebruiken je e-mailadres enkel voor de wekelijkse mail van de VGC-jeugdraad. Deze mail bevat interessante data en berichten die te maken hebben met de VGC-jeugdraad. We geven jouw e-mailadres niet door aan derden.
We vragen je GSMnummer om je persoonlijk te bereiken. We geven je GSMnummer niet door aan derden.
Bij welke organisatie ben je lid of bij welke organisatie werk je?
De VGC-jeugdraad voorziet voor alle aanwezigen een hapje en een drankje.
Het beeldmateriaal kan online of offline gebruikt worden op websites en social media van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor informatieve, sensibiliserende of promotionele communicatie rond de VGC-jeugdraad. Ze worden in geen geval gebruikt voor politieke of commerciële doeleinden.