Publicaties

Zoek een publicatie

Aantal publicaties: 14

Paspartoe_cover_infobrochure_kokende_man_en_jongen_met_voetbal

De Paspartoe is een spaar- en voordelenpas voor inwoners van het Brussels hoofdstedelijk gewest, vanaf 3 jaar.

jongeren in muziekwinkel

Wat doen Nederlandstalige Brusselse jongeren in hun vrije tijd? Het onderzoek van Kind & Samenleving in opdracht van de VGC geeft cijfermateriaal en info over de invloed van sociale achtergrond en communicatiemiddelen op vrijetijdsbeleving en -besteding.

Kwaliteitstool: overzicht thema's

Deze kwaliteitstool is een leidraad voor een kwaliteitsvol vakantiebeleid van Brusselse vakantie-initiatieven. Per thema bundelt de tool vragen, documentatie en goede praktijkvoorbeelden vanuit het werkveld. De tool is een work-in-progress. Heb je aanvullingen? Mail ze naar jeugddienst@vgc.be!

Hoe zit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in elkaar, wie heeft het voor het zeggen en hoe kan jij als jongere mee bepalen welke beslissingen er genomen worden? 

PRAGODI, een onderzoeksgroep van de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB), onderzocht de vrijetijdsbesteding van kinderen met een functiebeperking (6-12 jaar). Het onderzoek bevat een kwantitatief en kwalitatief deel.

Pages