Kwalitatief onderzoek naar de cultuurbeleving van jongeren uit de Brusselse Kanaalzone

Type publicatie: 
Onderzoek
Verschijningsdatum: 
vr 20/07/2018

Hoe beleven jongeren tussen 12 en 18 jaar uit de Kanaalzone cultuur? Aan welke vormen van cultuur participeren ze? En wat zijn hun interesses?

Cover van het rappot

In het kader van Move It Kanal werd van begin 2016 tot voorjaar 2017 een kwalitatief onderzoek verricht naar de cultuurbeleving van jongeren in de Brusselse Kanaalzone.
Move It Kanal is een vijfjarig tweetalig stadsproject (2015-2021) van Lasso en de Opleiding Sociaal Werk van de Erasmushogeschool Brussel in samenwerking met JES vzw, d'Broej, RAB/BKO, L.E.S. Molenbeek, IHECS. Het doel is om de cultuurparticipatie van jongeren uit de Brusselse Kanaalzone te stimuleren door meer samenwerking tussen organisaties uit diverse gemeenschappen en sectoren (de culturele sector, het jeugdwerk en het onderwijs).

Naar aanloop van dit project werden jongeren uit de Kanaalzone bevraagd over hun cultuurbeleving en - participatie. De onderzoekers wilden weten op welke manier deze jongeren cultuur beleven. Zowel hun actieve cultuurparticipatie, waarbij ze zelf cultuur maken en creëren, als hun passieve participatie waarbij ze al gecreëerde cultuur consumeren, werden onderzocht.

Naast de jongeren werden ook cultuurwerkers, jeugdwerkers en leerkrachten bevraagd. Ze wilden weten op welke manier ze in de Brusselse Kanaalzone werken rond cultuur met jongeren. Verder vroegen we aan alle betrokkenen welke kansen en drempels zij zien met betrekking tot de cultuurparticipatie van jongeren.

Deze belangrijkste resultaten werden gebundeld in een rapportDe onderzoekers deden de volgende vaststellingen:

  • De meerderheid van de jongeren doet aan actieve cultuurparticipatie en zijn  bezig met onder andere fotografie, film, dans en muziek uit de urban scène, maar ook beeldende kunsten en theater
  • Ze participeren actief aan cultuur omwille van het sociale aspect, om zich te ontplooien of om tijd te verdrijven
  • Vrijheid staat centraal ongeacht de aard van de culturele activiteit
  • Sociale, financiële en geografische (afstand) drempels oefenen een invloed uit op de cultuurparticipatie van jongeren
  • Wat de passieve cultuurparticipatie betreft, is het bioscoopbezoek de populairste activiteit bij jongeren.
  • Jongeren gaan in de eerste plaats op zoek naar ontspanning en plezier. Ook het sociale aspect is van belang.
  • Jongeren nemen deel wanneer het cultuuraanbod inspeelt op hun leefwereld en interesses en ruimte laat voor interactie.
  • Jongeren willen graag meer ruimte of een eigen plek om hun talenten te ontwikkelen.

Wil je graag meer weten over de cultuurbeleving bij jongeren uit de Kanaalzone? Alle informatie vind je in het rapport "Onderzoek naar de cultuurbeleving van jongeren uit de Brusselse Kanaalzone".