VGC-jeugdraad op studiebezoek naar Stockholm

Publicatiedatum: 
do 30/08/2018

Goed nieuws! Onlangs werd de Erasmus+ projectaanvraag van de VGC-jeugdraad goedgekeurd. Zin om mee je tanden te zetten in dit project? Schrijf je voor 3 september in!

Visuele presentatie van studiebezoek VGC-jeugdraad

Dertien VGC-jeugdraadsleden gaan van 28 november tot en met 2 december op studiebezoek naar Stockholm.

Inhoud van het project
Samen gaan we op zoek naar (nieuwe) methodes om meer jongeren via het jeugdwerk te betrekken bij het beleid: hoe jongeren inspraak geven? Hoe die inspraak vertalen naar het beleid? Hoe de  impact van jongeren op het beleid in hun stad en hun omgeving vergroten? Vijf dagen lang debatteren we, reflecteren we en wisselen we ideeën uit met Nederlandse en Zweedse jeugdwerkers over wat goed gaat en over wat de struikelblokken zijn.

Wie?
Er kunnen dertien Brusselse jeugdwerkers (en/of actieve vrijwilligers uit de ledenorganisaties) mee. Jij kan als professionele of vrijwillige jeugdwerker mee, indien jouw organisatie deel uitmaakt van de VGC-jeugdraad én jij ouder bent dan 18 jaar.
Let op: ook jeugdwerkers die geen actief lid zijn van de jeugdraad, kunnen zich kandidaat stellen. Als jij dus de ideale kandidaat kent binnen jouw organisatie, bezorg hem of haar dan
zeker deze info. Mits een goeie motivatie waarom, kan je ook aanvragen om met 2 personen van jouw organisatie deel te nemen.
We zoeken een gezonde mix qua organisaties, inbreng, professionele/vrijwillige jeugdwerker, leeftijd, man/vrouw, ... Hou er rekening mee dat je kennis van het Nederlands
en Engels voldoende dient te zijn.

Wat verwachten van jou als deelnemer?
Iedere deelnemer zal - op basis van het ingevulde formulier - een rol krijgen toegewezen. De bedoeling is dat je zowel op voorhand, als tijdens het project, jouw rol goed tot uitvoering
brengt. Zo kan jij bvb. ‘sfeermaker’ zijn van dienst, of tijdsbewaker van een bepaalde dag(deel). Geen zorgen: jouw rol zal duidelijk worden omschreven.
Indien jij deelneemt, boeken wij jouw vliegticket. Je bent dan aanwezig vanaf woensdag 28/11 in de vroege ochtend (op de luchthaven) tot en met 2/12 (we landen ’s avonds terug).
Je neemt ook actief deel aan de twee voorbereidende momenten én het nabeschouwingsmoment. Voorzie hiervoor de volgende data (van 17u30 tot 20u):

- Dinsdag 2/10
- Dinsdag 6/11
- Dinsdag 18/12

Zin om mee je tanden te zetten in dit project? Schrijf je voor 3 september in via dit inschrijvingsformulier

Midden september krijg jij dan te horen of je al dan niet kan deelnemen. Hou, wanneer je je inschrijft, de data vrij voor de deelname zelf én de voorbereidende en het nabeschouwende overleg.

Meer info?
Bel of mail Liesbet via 02/563 05 30 of liesbet.meyns@vgc.be

Bijhorende documenten: