Oproep voor onafhankelijke deskundigen voor de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC)

Publicatiedatum: 
vr 22/05/2020

Wil je het beleid van de Vlaamse overheid op vlak van jeugd mee vormgeven en ben je deskundig omwille van je beroep, opleiding en/of ervaring? En wil de belangen van de Brusselse jeugd vertegenwoordigen? Stel je dan kandidaat ten laatste op 15 juni.

logo department cultuur, jeugd en media

De SARC is de strategische adviesraad voor het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld en onafhankelijke deskundigen treden er in de Algemene Raad of in een van de vier sectorraden in overleg met elkaar over het cultuur-, jeugd-, sport- en mediabeleid in de brede zin van het woord. De adviezen en studies die voortkomen uit dit overleg worden bezorgd aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement.

Meer info over wie zich kandidaat kan stellen, de oproep of de samenstelling van de raad, vind je op de website van het departement Cultuur, Jeugd en Media.