NIEUW reglement lokale en regionale jeugdwerkinitiatieven

Publicatiedatum: 
do 21/01/2016

Vanaf 2016 is er 1 globaal subsidiereglement voor alle mogelijke Nederlandstalige jeugwerkinitiatieven die op regelmatige basis kinderen en jongeren activiteiten aanbieden in hun vrije tijd.

Lokaal jeugdwerk

De VGC jeugddienst ondersteunt Brusselse Nederlandstalige jeugdwerkinitiatieven die onder het motto  “samen dingen doen” jonge Brusselaars ontmoetingskansen bieden.

Welke jeugdwerkinitiatieven komen in aanmerking?

 • lokale -vrijwillige- jeugdverenigingen, voor en door kinderen en jongeren
 • regionale samenwerkingsverbanden van jeugdverenigingen (verbonden)
 • het aanbod van gemeenten, gemeenschapscentra, culturele organisaties …voor zover de activiteiten passen in het jeugdbeleid van de VGC (Jeugdverordening 2012)

Hoe wordt de subsidie bepaald?

 • De variabele subsidie op basis van activiteiten is voor elk initiatief verschillend. Het aanbod wordt omgezet in euro’s door er een “aanbodpeil” aan toe te kennen met de volgende formule Aanbodpeil = aantal activiteiten x aantal leden of deelnemers.
   
 • Er is extra subsidie voor
  • lokale jeugdverenigingen: 500 EUR vaste basissubsidie
  • regionale samenwerkingsverbanden:
   • 750 EUR vaste basissubsidie
   • met minstens 5 aangesloten lokale jeugdverenigingen: tot 42.000 EUR
  • 1.000 EUR voor bijzondere werkingen:
   • werking in kansarme gebieden
   • werking voor kinderen of jongeren met een functiebeperking
 • nieuwe en startende initiatieven: 500 EUR voor het jaar van hun eerste erkenningsaanvraag.

De toekenning van de subsidies in 2016 gebeurt op basis van de activiteiten gedurende het werkjaar 2014-2015.

Meer weten?
Contacteer de jeugddienst via 02 563 05 79 of jeugddienst@vgc.be.

Tijdens de eerste trimester 2016 zullen er infosessies over het nieuwe reglement worden georganiseerd.