Convenant Zonder Handen & Groep Intro

Publicatiedatum: 
wo 12/03/2014

Zo veel mogelijk kansen en mogelijkheden bieden aan Brusselse kinderen en jongeren: dat is het uitgangspunt van de VGC Jeugddienst. Om deze doelstelling te realiseren sloot de VGC in 2014 een convenant af met de vzw's Zonder Handen en Groep Intro.

Het jeugdbeleidsplan van de VGC heeft onder meer als doel om een zo ruim en gevarieerd mogelijk vrijetijdsaanbod te realiseren waar alle Brusselse kinderen en jongeren hun plaats vinden, tijdens het jaar en in de vakantieperiodes.  

Om aan deze doelstelling mee invulling te geven sloot de VGC in 2014 een convenant af met 2 regionale verenigingen:

  • Zonder Handen organiseert een circusaanbod in Brussel dat toegankelijk is voor iedereen. Zonder Handen wil circus ook inzetten als middel tot ontmoeting van een divers doelgroepenpubliek. Hierbij hebben ze aandacht voor antennewerkingen in kansarme buurten.
    Er zijn circuslessen tijdens de week en in de vakantieperiodes.
  • Groep Intro heeft haar werking geheroriënteerd naar het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren met een functiebeperking. Groep Intro zet de komende jaren in op volgende zaken:
    • de uitbouw van een expertisecentrum
    • het ondersteunen van verenigingen die doelgroepspecifiek of inclusief werken
    • het verhogen van het aanbod voor kinderen en jongeren met een beperking

► Lees Genieten zonder limieten. Vrije tijd voor kinderen en jongeren met een beperking in Brussel, een publicatie van Groep Intro Brussel, in samenwerking met Jeugdcentrum Aximax, Gehandicapten en Solidariteit, Indivo, VGC Jeugd- en Sportdienst, Scouts en Gidsen Vlaanderen, Jeugd en Muziek Brussel en Lasso.

Contact

Fotogalerie: