Brusselse jongeren 'socializen' in vrije tijd

Publicatiedatum: 
do 08/05/2014

In hun vrije tijd willen Brusselse jongeren vooral afspreken met vrienden, iets bijverdienen en meer tijd met het gezin doorbrengen. Dat blijkt uit een onderzoek van Kind & Samenleving in opdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).

jongeren in muziekwinkel

Skaten in het park, blijven plakken bij de bioscoop, babbelen aan het bushokje, rondneuzen tussen cd’s, … Het lijkt misschien 'rondhangen', maar jongeren zelf gebruiken die beladen term liever niet. Voor hen zijn het ontmoetingsmomenten.

Dat blijkt uit een bevraging van Kind & Samenleving in opdracht van de VGC bij jongeren uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Het onderzoek maakt duidelijk dat ze in hun vrije tijd vooral socializen, en dat doen ze het liefst in de publieke ruimte.

Bijverdienen

Opmerkelijk is verder dat meer dan de helft van de jongeren op een of andere manier probeert geld te verdienen in de vrije uren. Daarmee kunnen ze dan weer de rest van hun vrije tijd financieren. Met stip op één van de activiteiten die ze vaker willen doen: nog meer vrienden ontmoeten.

Meer tijd met het gezin

In dit onderzoek werden niet alleen jongeren (15 jaar en ouder) maar ook kinderen bevraagd. Waar jongeren een uitgesproken voorkeur hebben voor sociale activiteiten in ongestructureerde settings, kiezen kinderen voor sport- en spelactiviteiten buitenshuis.

Beide leeftijdsgroepen verkiezen activiteiten met leeftijdsgenoten of met het gezin. Zowel kinderen als jongeren geven uitdrukkelijk aan dat ze graag meer vrije tijd met het gezin zouden doorbrengen. Bovendien helpt ongeveer de helft van de jongeren in z’n vrije tijd in het huishouden.

Jeugdbeleid

Bruno De Lille, collegelid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor Jeugd: “Meer dan ooit moeten we beseffen dat jongeren actieve gebruikers zijn van de stad en dat ze daar ook alle recht toe hebben. Willen we dat ze dat veilig doen, dan moeten we daar op alle beleidsvlakken rekening mee houden. Het zou volgens mij een goed idee zijn om ook op het Gewest een minister bevoegd te maken voor jeugdbeleid. Die kan dan binnen de ministerraad bewaken of er in alle beleidsdomeinen rekening wordt gehouden met de noden van de jongeren of het nu over heraanleg van pleinen, het economisch beleid dan wel over het organiseren van openbaar vervoer gaat.”

Lees het onderzoek

Vrijetijdsbesteding en –beleving van leerlingen uit het Nederlandstalig Onderwijs in het Brussels hoofdstedelijk gewest
    (Kind & Samenleving in opdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie)

Meer nieuws?