BrusselArt, Cultuur op maat van groepen

Publicatiedatum: 
di 07/07/2015

Publicatie met een overzicht van de culturele instellingen die groepen volwassenen op een warme en inspirerende manier onthalen, Brusselse praktijkverhalen, concrete informatie en verwijzingen naar ondersteunende diensten en organisaties.

cover brusselart

In navolging van BRUSK dat het kunsteducatieve aanbod voor kinderen en jongeren in Brussel bundelt, heeft Lasso op vraag van vormingswerkers uit de socio-culturele sector, welzijnswerkers en leerkrachten uit het volwassenenonderwijs nu ook het Brusselse cultuuraanbod op maat van groepen (kwetsbare) volwassenen verzameld. BrusselArt is een publicatie die de reeds bestaande linken tussen de Brusselse culturele instellingen en welzijnsorganisaties, instellingen voor volwassenenonderwijs en het diverse Brusselse verenigingsleven duidelijk naar voren laat komen.

Brussel heeft een bijzonder gevarieerd en breed cultureel en artistiek aanbod. Je weg vinden in dit steeds groeiende, veranderende en diverser aanbod is niet altijd eenvoudig en creëert bijkomende participatiedrempels. Bovendien is het aanbod dat culturele instellingen bieden aan groepen de laatste decennia sterk geëvolueerd: een museum doet veel meer dan rondleidingen alleen, in een theater wordt ingezet op rechtstreeks contact tussen de acteurs en het publiek, verschillende culturele instellingen werken samen met groepen volwassenen waardoor die zelf op het podium komen te staan of een eigen tentoonstelling maken. Kortom, de culturele sector is constant op zoek naar originele, nieuwe methodieken om om te gaan met een publiek dat diverser en mondiger wordt, dat op een interactieve manier wil worden benaderd en vaak ook zelf creatief aan de slag wil.

Meer informatie over BrusselArt vind je bij Lasso

Bijhorende documenten: