Jeugdraad

De jeugdraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat advies verleent aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). De leden denken na over hoe een goed Brussels jeugdbeleid er moet uitzien.

Het College van de VGC (Elke Van den Brandt, Sven Gatz en Pascal Smet) kan de jeugdraad om advies vragen over een bepaald onderwerp. Verder geeft de jeugdraad ook op eigen initiatief advies over jeugd (werk)beleidsthema’s.

Algemeen

Om het Brusselse jeugdbeleid te versterken, geven de jeugdraadsleden advies over jaarverslagen of individuele dossiers. Ze kunnen ook nieuwe thema’s rond jeugdbeleid voorstellen die interessant zijn voor de jeugdraad om zich over uit te spreken.

De jeugdraad wordt opgericht door de Raad van de VGC binnen de zes maanden na de installatie van de Raad voor de duur van de legislatuur. Het lidmaatschap van de jeugdraad geldt voor de duur van de legislatuur. De jeugdraad kan leden ontslag verlenen en nieuwe leden aanvaarden in de loop van de legislatuur.

De jeugdraad XL komt een vijftal keer per jaar samen, meestal op een weekavond van 18 tot 22u. De nadruk ligt op ontmoeting, expertise-uitwisseling, inspiratie en dialoog. Goed om te weten: de jeugddienst voorziet steeds een hapje en een drankje ;-)
Naast deze algemene vergaderingen zijn er werkgroepen over beleid en ad-hocthema’s. Wil je graag weten wanneer de jeugdraad XL of de werkgroepen doorgaan? Check dan de Facebookpagina van de VGC-jeugddienst.

Ben je een Brusselse jongere of heb je een aantoonbare band met het Brussels jeugdwerk en wil jij ook graag je zegje doen over het Brusselse jeugdbeleid? Bezorg ons je contactgegevens via jeugdraad@vgc.be en we houden je op de hoogte over de komende jeugdraden. 

In het huishoudelijk reglement (zie pdf onderaan) lees je alvast hoe de jeugdraad in elkaar zit: je vindt er meer informatie over de doelstellingen en opdrachten, structuur, samenstelling en werking.

Subsidiëring

De werkgroep beleid van de jeugdraad geeft advies over projecten voor en door de jeugd die bij de VGC worden ingediend.

Elke projectaanvraag via de ‘uitgebreide procedure’ wordt door de jeugdraad geadviseerd voordat het collegelid of het voltallige College beslist of het project financieel ondersteund wordt. Zo kunnen we het beste garanderen dat een project inspeelt op bestaande noden uit Brussel.

Verder heeft de jeugdraad ook een stem bij de verdeling van de subsidies aan verenigingen en instellingen erkend door de VGC-jeugddienst.

VGC-jeugdraad 2020 - aftermovie

Bijhorende documenten: