Inspraak

Jeugdraad

De jeugdraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat advies verleent aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). De leden denken na over hoe een goed Brussels jeugdbeleid er moet uitzien.

Het College van de VGC (Elke Van den Brandt, Sven Gatz en Pascal Smet) kan de jeugdraad om advies vragen over een bepaald onderwerp. Verder geeft de jeugdraad ook op eigen initiatief advies over jeugd (werk)beleidsthema’s.