Nieuws

Cover jaarverslag algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport

Dit verslag gaat over dromen en doen, delen, leren, luisteren, (mee)spelen, verzamelen en nog veel meer.

logo department cultuur, jeugd en media

Wil je het beleid van de Vlaamse overheid op vlak van jeugd mee vormgeven en ben je deskundig omwille van je beroep, opleiding en/of ervaring? En wil de belangen van de Brusselse jeugd vertegenwoordigen? Stel je dan kandidaat ten laatste op 15 juni.

Kick-off beeld

Meer dan ooit zetten heel wat cultuur-, jeugd- en sportorganisaties zich samen met de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in voor een beter Brussel. Heel wat organisaties starten met de uitwerking van hun eigen straffe toekomstplan voor Brussel voor de komende jaren.