Vorming (hoofd)animator

Kadervorming

Ontdek al spelend wat een goede animator moet weten: spelopbouw, inkleding, de leefwereld van kinderen en jongeren, omgaan met groepen en nog veel meer.
Heb je de animatormicrobe te pakken? Leer dan nog beter organiseren, coördineren en een team begeleiden tijdens de cursus hoofdanimator.

In Brussel hebben verschillende organisaties een vormingsaanbod voor animatoren of vrijwilligers in het jeugdwerk. Ook buiten Brussel zijn er vormingen of studiedagen waar je specifieke vaardigheden kunt verwerven of kennis kunt opdoen. Verbeter je eigen functioneren of dat van de werking waarin je actief bent.

Vraag & antwoord

Waar vind ik vormingen om in de leiding te staan of animator te worden?

Of op zoek naar een cursus hoofdanimator, instructeur of andere vorming?
Op www.mijnkadervorming.be vind je alle cursussen die in de komende maanden worden georganiseerd.

Wil je een attest van animator, hoofdanimator of instructeur behalen? Registreer je op deze site voor alle info over je traject. Schrijf je rechtstreeks in bij de vereniging of organisatie die de vorming aanbiedt.
Elk kadervormingstraject bestaat uit drie delen die elkaar chronologisch opvolgen:

 • De cursus duurt 50 uur. Het hangt af van de vereniging of je die in één keer doet of in verschillende delen.
 • De stage duurt ook 50 uur. Een stage kan plaatsvinden op één of op meerdere stageplekken.
 • De eindevaluatie duurt 4 uur en vindt plaats op het einde van het traject.
Wordt mijn kadervorming terugbetaald?

Ja. De jeugddienst vindt het belangrijk dat het aanbod van activiteiten voor kinderen en jongeren kwaliteitsvol is. Daarom stimuleren wij vrijwilligers in het jeugdwerk om vormingen te volgen. We betalen die vormingen grotendeels terug. Je moet dan wel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen of aantoonbare band hebben met een organisatie waarvoor de VGC bevoegd is.

Ben je nog niet actief in het Brusselse jeugdwerk? Vul na de vorming het aanvraagformulier in en mail dit samen met het attest van deelname en betaling naar jeugddienst@vgc.be of bezorg het ons via de post (VGC-jeugddienst, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel). Je krijgt twee derde van het inschrijvingsgeld terug.

Ben je wel al actief in het Brusselse jeugdwerk? Meld aan je hoofdleiding, stadswerker of begeleidende beroepskracht dat je een vorming wil volgen en hij of zij regelt jouw inschrijving en al het andere papierwerk. Voor deze dienstverlening krijgt je vereniging een subsidie ter waarde van maximum 90 % van de deelnamekosten.

Lees meer over kadervormingssubsidies

Ik wil zelf een (kader)vorming organiseren. Hoe pak ik dat aan?

Een mooi initiatief dat we zeker toejuichen! Heb je tips nodig voor een geslaagde (kader)vormingsactiviteit? Doe inspiratie op in de werkvormendatabank van Ambrassade. Hier vind je allerlei methodieken van verschillende jeugdwerkorganisaties.

Ik ben jeugdwerker, jeugddienstmedewerker of simpelweg geïnteresseerd in jeugdwerk en jongereninformatie. Waar vind ik vormingen over die thema’s?
 • Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de VGC-jeugddienst een onthaalmoment voor nieuwe professionele medewerkers en stagiairs in de jeugdsector. Tijdens deze bijeenkomst krijg je meer informatie over de algemene werking van de VGC, de jeugddienst en een ‘onthaalpakket’. Het is meteen ook een moment om  collega-jeugdwerkers te ontmoeten en om te netwerken.
 • De Vereniging Vlaamse Jeugddiensten (VVJ - www.vvj.be/vorming) ondersteunt jeugddiensten in Vlaanderen en geeft onder andere vormingen. VVJ werkt samen met verschillende partners die ook een interessant vormingsaanbod hebben.
 • De Ambrassade (www.ambrassade.be/kalender), bureau voor jonge zaken, werkt rond jeugd, het jeugdwerk, jeugdinformatie en jeugdbeleid. Ze heeft een uitgebreid aanbod aan vormingen en studiedagen die openstaan voor iedereen.
 • Mediaraven (www.mediaraven.be/vorming) is een Vlaamse jeugdwerkorganisatie die kinderen, jongeren en hun begeleiders de kans geeft om met media te experimenteren. Ze maken samen video's, programmeren websites, organiseren vormingscursussen en computerkampen en ontwikkelen mediawijze producten.
 • Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen (www.formaat.be/vorming) ondersteunt jeugdhuizen, jongerencentra en jongerenwerkingen.
 • JINT (LINK www.jint.be/vorming.aspx) stimuleert en ondersteunt de internationale uitwisseling en samenwerking van jongeren en jeugdorganisaties.
 • De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS - www.speelplein.net/vorming) ondersteunt het lokale speelpleinwerk bij het creëren van een kwalitatief vrijetijdsaanbod voor kinderen.
 • Uit de Marge (www.uitdemarge.be/vorming-opleiding) is het Vlaamse steunpunt voor jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.
 • Demos (www.demos.be/agenda) is het kenniscentrum voor participatie van kansengroepen aan cultuur, sport en jeugdwerk.