Vraag en antwoord

Op zoek naar antwoorden?

ouder met kinderen in de bibliotheek © Michael De Lausnay

Ouderbeleid is het geheel van maatregelen om met ouders om te gaan. Daarbij hou je bepaalde doelen voor ogen.

animatoren

Hoe gaat jouw organisatie om met animatoren? Denk goed na over werving en selectie, zorg voor een optimaal onthaal, groeikansen en betrokkenheid om de uitstroom zo beperkt mogelijk te houden. Aan de slag met tips en theorie!

kinderen op het speelplein © Michael De Lausnay

Het is voor de kinderen dat we het doen! Maar ken je hun leefwereld wel genoeg? En zijn je activiteiten aangepast aan de doelgroep? Ga aan de slag met tips voor een goede activiteit en begeleiding!

Kinderen aan laptop © Michael De Lausnay

Wat is jeugdinformatie? Bereikt jullie informatie de doelgroep? Is de inhoud duidelijk, correct en afgestemd op de leefwereld van jongeren? Verbeter jullie communicatie met deze tips voor kwaliteitsvolle jeugdinformatie!

Jongeren in vorming © Michael De Lausnay

Met een organisatievisie kan je de kwaliteit van je werking verhogen. Daarom wil dit eerste hoofdstuk over visieontwikkeling jouw organisatie stimuleren om na te gaan wat je wil bereiken en hoe. Daarvoor moet je weten welke richting je uit wil gaan en waarom.

kinderen schudden elkaar de hand op inclusieve sportactiviteit

Heb jij een werking die toegankelijk is voor kinderen en jongeren met een functiebeperking én voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren? Ga aan de slag met de checklist om te werken aan toegankelijkheid.

Afvinklijst subsidies

Voor welke subsidies en andere ondersteuning kan je aankloppen bij de VGC-jeugddienst?

dansende mensen (Afbeelding: jscreationzs / FreeDigitalPhotos.net)

Op zoek naar de perfecte locatie voor jouw feest, fuif, vorming, bijeenkomst …? Ontdek de mogelijkheden in Brussel!

jongeren aan het station

Zin om bij te verdienen tijdens het jaar of tijdens de vakanties? Super! Hier ontdek je alles wat je moet weten.

Pages