Publicaties

Zoek een publicatie

Aantal publicaties: 20

Hoe zit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in elkaar, wie heeft het voor het zeggen en hoe kan jij als jongere mee bepalen welke beslissingen er genomen worden? 

PRAGODI, een onderzoeksgroep van de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB), onderzocht de vrijetijdsbesteding van kinderen met een functiebeperking (6-12 jaar). Het onderzoek bevat een kwantitatief en kwalitatief deel.

Pages