Voortgangsrapport 2017 Cultuur, Jeugd en Sport

Publicatiedatum: 
vr 27/04/2018

Ontdek in het voortgangsrapport 2017 hoe Cultuur, Jeugd en Sport de zes hoofdlijnen van haar strategisch meerjarenplan in de praktijk omzet en hoe de ambities stap voor stap realiteit worden.

Cover voortgangsrapport 2017

De VGC is een hoofdstedelijke overheid, een steunpunt van heel wat instellingen en verenigingen en een actieve speler op het terrein.  Eén van haar bevoegdheden is Cultuur, Jeugd & Sport. Voor het eerst rapporteren de diensten Cultuur, Jeugd & Sport samen. Zo kun je volgen hoe we ons meerjarenbeleidsplan 2016-2020 waarmaken. Een overzicht van onze werking en diensten, gedetailleerde informatie, activiteiten, filmpjes, … vind je op www.verbinden.brussels.

Het voortgangsrapport 2017 wil een overzicht bieden in de wijze waarop het strategisch meerjarenplan Cultuur, Jeugd en Sport uitgevoerd wordt. Het toont de rode draden die doorheen een veelheid aan organisaties, projecten, evenementen lopen en waarmee we trachten een verbindend web doorheen Brussel vorm te geven.