Projectoproep Plug into Brussels

Publicatiedatum: 
ma 09/10/2017

Wil je werken rond dialoog tussen burgers in onze stad? Heb je een geweldig idee om Brusselaars met elkaar te verbinden? Geloof je in samenwerken aan een betere stad?

Beeld projectoproep Plug into Brussels

Help mee Brussel beter te maken
Inwoners met diverse culturen, socio-economische achtergronden, levensstijlen, opinies, behoeftes en belangen, dromen en verlangens … kruisen elkaar in onze stad. De VGC wil mee haar schouders zetten onder een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin verschillen erkend, toegestaan en gerespecteerd worden. Ze wil ook op zoek gaan naar wat Brusselaars delen, naar wat mensen bindt en verbindt. Want een sterke stad is een verbindende stad.

De VGC ondersteunt
Daarom ondersteunt de VGC kleinschalige projecten die inzetten op diversiteit in al haar aspecten. Projecten die dialoog en verbondenheid centraal stellen, en die zo polarisatie tegengaan.

Elk jaar staat een thema centraal. In 2017 is dat ‘geluk’. Wat maakt Brusselaars gelukkig? Is geluk voor iedereen hetzelfde?

Een aanvraag indienen
Elke vzw en feitelijke vereniging kan een projectvoorstel indienen en een subsidie aanvragen.
Een projectsubsidie bedraagt maximaal 5.000 euro.

Graag meer informatie? Check de website www.vgc.be/plugintobrussels.

Nog vragen? Mail naar samenleven.diversiteit@vgc.be.