Projectoproep ‘Hope for Girls: gelijke kansen voor jongens en meisjes’

Publicatiedatum: 
di 11/04/2017

Gelijke kansen voor jongens én meisjes zijn een basisrecht. Toch komt dit basisrecht in onze samenleving steeds meer onder druk te staan. Daarom lanceert de Koning Boudewijnstichting het Fonds Hope For Girls.

Projectoproep Hope For Girls

Dat nieuwe Fonds wil extra ontwikkelingskansen bieden aan meisjes (en hun gezinnen) op het vlak van opvoeding, onderwijs, gezondheid en cultuur.

Voorbeelden van projecten die in aanmerking komen, zijn:

• Projecten die jonge meisjes versterken en emanciperen 
• Begeleidings-, zorg- en opvanginitiatieven die specifiek inspelen op de noden van meisjes (en de opvoedingsondersteuning van de betrokken ouders)
• Projecten die roldoorbrekende toepassingen kennen in het onderwijs of andere sociaal-culturele contexten
• Projecten met het oog op informeren, bespreekbaar maken van de sociale tradities en maatschappelijke verwachtingen ten opzichte van meisjes, het sensibiliseren van bijvoorbeeld ouders rond de bovenvermelde thema’s
• Projecten die specifieke tools ontwikkelen die het mogelijk maken om meisjes te versterken en meer zichtbaar te maken, bijvoorbeeld in studiekeuzes, beroepsopleidingen … 

Ook projecten die werken aan mentaliteitswijziging en gedragsverandering bij jongens én meisjes kunnen rekenen op steun.

De projectoproep richt zich tot organisaties in Vlaanderen en Brussel. De geselecteerde projecten kunnen tussen 1.000 en 10.000 euro krijgen. Heb je een idee voor een project? Dien je voorstel in ten laatste op 27 april 2017.

Alle informatie over de projectoproep en over de selectiecriteria vind je terug op de website van de Koning Boudewijnstichting.