Inspraak

Nieuws

Logo 1000 Opinions

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober wil de VGC-jeugdraad jongeren informeren en hen aanmoedigen om hun stem te laten horen. Daarom lanceert de VGC-jeugdraad in september de website www.1000opinions.be.

Jeugdraad

De jeugdraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat advies verleent aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). De leden denken na over hoe een goed Brussels jeugdbeleid er moet uitzien.

Het College van de VGC (Guy Vanhengel, Pascal Smet of Bianca Debaets) kan de jeugdraad om advies vragen over een bepaald onderwerp. Verder geeft de jeugdraad ook op eigen initiatief advies over jeugd (werk)beleidsthema’s.