Inspraak

Nieuws

jongeren in muziekwinkel

In hun vrije tijd willen Brusselse jongeren vooral afspreken met vrienden, iets bijverdienen en meer tijd met het gezin doorbrengen. Dat blijkt uit een onderzoek van Kind & Samenleving in opdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).

Jeugdraad

De jeugdraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat advies verleent aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). De leden denken na over hoe een goed Brussels jeugdbeleid er moet uitzien.

Het College van de VGC (Guy Vanhengel, Pascal Smet of Bianca Debaets) kan de jeugdraad om advies vragen over een bepaald onderwerp. Verder geeft de jeugdraad ook op eigen initiatief advies over jeugd (werk)beleidsthema’s.