Home

Nieuws

Filem'on

Laat je stem horen op de European Film Award 2017 voor jongeren.

Projectoproep Nederlands oefenen_tijdlijn

De voorbije jaren waren er veel interessante initiatieven rond oefenkansen Nederlands voor anderstaligen. Met de projectoproep ‘Oefenkansen Nederlands’ wil het Agentschap Integratie en Inburgering het aanbod aan oefenkansen Nederlands voor anderstaligen versterken.

Affiche Jeugdboekenmaand 2017

Van 1 tot 31 maart is er de Jeugdboekenmaand in de Brusselse bibliotheken, een jaarlijks boekenfestival voor kinderen van 3 tot 15 jaar.