Home

Nieuws

Groep Intro

Het Youth Employment Initiative (YEI) in Brussel wil jongeren tussen 15 en 30 jaar die noch onderwijs volgen, noch in opleiding zijn, noch aan het werk zijn (NEET-jongeren) begeleiden naar een beroeps- of onderwijsopleiding, stage of werk.

logo JES

Studiedag over de coaching van stedelijke jongeren in een vrijwilligerstraject.

bel'j

Sinds kort kan je via Bel’J als jeugdwerker inspiratie opdoen bij een Franstalige of Duitstalige organisatie uit een andere gemeenschap. Onder de noemer mobiliteit van jeugdwerkers kan je als beroepskracht of...